Sådan programmeres en Emerson Universal Jumbo Remote

En Emerson Universal Jumbo-fjernbetjening kan i starten synes at være intet andet end en nyhed, der skal vises på en kaffe eller et slutbord. I virkeligheden kan fjernbetjeningen styre op til otte forskellige slags elektroniske enheder. Denne særlige fjernbetjening er ideel til en person med større end normale fingre eller en person, der har problemer med at læse det med småt tryk, der findes på standard universal- eller tv-fjernbetjeninger. Emerson-fjernbetjeningen kan, ligesom mange andre universelle fjernbetjeninger, programmeres via "Code Search" -metoden.

Trin 1

Tænd for tv'et, kabelboksen, videobåndoptageren eller anden enhed, der betjenes af fjernbetjeningen.

Trin 2

Hold nøglen mærket "Code Search" nede på Emerson fjernbetjeningen. Det røde lys ud for “Kodesøgning” tændes. Den forbliver tændt efter cirka fem sekunder. Slip derefter nøglen.

Trin 3

Vend mod Emerson-fjernbetjeningen ved enheden.

Trin 4

Tryk gentagne gange på “Power” -knappen øverst til højre på fjernbetjeningen. Fortsæt med at gøre dette, potentielt i flere minutter, indtil enheden slukkes.

Tryk på "Mute" med det samme, når enheden slukkes. Koden er gemt. Test andre knapper på Emerson-fjernbetjeningen. Gentag om nødvendigt processen.