Sådan oprettes et AV-kabel

Oprettelse af AV-kabler er en nyttig færdighed for alle, der ønsker at lave sine egne ledninger. Audio- og videokabler konstrueres ret let ved hjælp af grundlæggende loddefærdigheder og de rette materialer. Fordele ved at fremstille brugerdefinerede AV-kabler er valg af materialer og evnen til at fremstille præcise applikationsspecifikke længder designet til at maksimere signaloverførslen. Når disse kabler er færdige, kan et system signaloptimeres og typisk til en lavere pris end ved brug af foruddefineret butikskøbt kabler.

Trin 1

Fjern 1 tomme isolering fra hver ende af RCA-kablet. Fjern kun ned til afskærmningen; skære ikke igennem det.

Trin 2

Fjern afskærmningen fra kablet og afskær det. Afskær 1/2 tommer isolering fra de indre ledere. Drej de bare ledninger tæt.

Trin 3

Udpeg en leder som den positive og en anden som den negative. Skub RCA-stikket over enden af ​​kablet. Lod den positive (signalbærende) leder til midterstolpen. Lod det negative på den ydre del af den udpegede indre placering af RCA, og jord kablet.

Skru RCA-stikkets ydre skal over stikket, indtil det sidder helt fast. Gentag trinene for begge ender af de enkelte kabler.