Sådan forberedes et RJ12 krympeforbindelseskabel

RJ12-kablet er fremstillet med fire og seks ledninger. Firetrådskablet bruges traditionelt til stemmetransmission med en telefontjeneste, mens det sekstrådede kabel er i stand til at transmittere både tale og data. Sekstrådskablet bruges traditionelt til at forbinde netværk. Forberedelse af dit RJ12-krympestikkabel, uanset om det er seks eller fire ledninger, kræver de samme trin.

Trin 1

Strip enden af ​​telefonledningen på den ydre plastbelægning ved hjælp af det modulære krympeværktøjs knivsektion. Længden vil variere fra en ottendedel til en kvart tomme.

Trin 2

Strip farvefarverne en ad gangen ved hjælp af det modulære krympeværktøj. For at undgå at bryde de fine ledninger skal du forsigtigt udøve tryk, når du trækker plastbelægningen af ​​ledningen.

Trin 3

Anbring hver ledning i det modulære stik, der matcher farverne. Skub ledningen så langt som muligt - pas på ikke at knække de fine ledninger. Gentag for hver farve.

Trin 4

Krymp modulstikket ved hjælp af krympeværktøjet. Klem ikke for hårdt for at forhindre, at stikket går i stykker.

Sæt dit RJ12-stik i telefonstikket og telefonen. Eller sæt RJ12-seksledningen i computermodemet og andre netværksmoduler.