Sådan programmeres en Wii-controller

Nintendo Wii er en populær spillekonsol, der indeholder trådløse controllere og bevægelsesforbedrede spil. Du kan programmere op til fire controllere til at arbejde med konsollen, hvilket giver mulighed for multiplayer-spil. Nye controllere eller controllere, der har mistet deres synkronisering, skal muligvis programmeres til at fungere korrekt med Wii. Følg et par hurtige trin for at synkronisere din Wii-fjernbetjening og komme til at spille.

Tænd for Wii-spilkonsollen.

Åbn den lille dør (panel) på konsollen, når du ser skærmbilledet Sundhed og sikkerhed. Panelet er placeret under diskåbningen. Tryk på og hold den lille røde knap mærket “Sync” inde i 15 sekunder. Dette rydder alle synkroniseringer, der aktuelt er programmeret på Wii.

Fjern Wii-fjernbetjeningens bagpanel for at udsætte batterirummet. Tryk på den lille røde knap inde i rummet under batterierne. Anbring bagpanelet på fjernbetjeningen. De blå lys foran på fjernbetjeningen blinker.

Tryk og slip den lille røde knap mærket "Sync" på forsiden af ​​Wii-konsollen.

Overhold en firkant med blåt lys og tre firkanter, der ikke blinker, på forsiden af ​​Wii-fjernbetjeningen. Controlleren er programmeret.

Gentag trinene for at programmere yderligere Wii-controllere.

Tips

Tryk på en vilkårlig knap (“1,” “2” eller “A”) på Wii-controlleren. Hvis de nederste fire firkanter på controlleren ikke lyser blåt, skal du udskifte batterierne.