Sådan bruges et Net10 SIM-kort i en anden telefon

Abonnentidentitetsmodul eller SIM-kort er standard i GSM-mobiltelefoner. Net10 SIM-kort gemmer præferenceoplysninger såsom det aktuelle mobilnummer, takstplan, PIN, adressebog og SMS-beskeder. Hvis du vil genbruge dit SIM-kort til en anden telefon, kan du installere det i en anden telefon. Når kortet er på plads i den nye telefon, har du adgang til dine gamle indstillinger og præferencer på den nye telefon.

Trin 1

Sluk Net10-telefonen.

Trin 2

Fjern batteridækslet bag på telefonen. Træk batteriet ud. Bemærk SIM-kortet, der er placeret under eller i et stik i nærheden af ​​batterirummet.

Trin 3

Fjern SIM-kortet fra slotten eller batterirummet.

Trin 4

Sluk for den nye telefon, og skub batteridækslet af på den nye telefon. Fjern batteriet og det aktuelle SIM-kort, der bruges. Læg mærke til, hvordan SIM-kortet indsættes i åbningen eller placeres i bugten. Du vil gerne placere dit gamle Net10 SIM-kort i samme retning.

Trin 5

Anbring det ældre SIM-kort i SIM-kortrummet eller åbningen i batterirummet på den nye telefon. Sørg for, at guldkontakterne på SIM-kortet vender nedad.

Tænd for telefonen. Du skal være i stand til at få adgang til de gamle SIM-kortoplysninger. Hvis ikke, skal du kontrollere, at SIM-kortet er indsat korrekt i slotten eller båsen.