Omdøb Terminal Tabs i Mac OS X

At have en flok Terminal faner kaldet "bash" "bash" og "bash" er ikke for nyttigt eller beskrivende. I stedet kan du omdøbe hver fane individuelt til noget mere specifikt ved at bruge Terminal inspektøren.

Før du gør det, skal du huske på, at faner er standard for at omdøbe sig selv automatisk baseret på den igangværende proces, og hvis terminalfanen kører 'top', vil den omdøbe sig som 'top' og så videre. Hvis du vælger at omdøbe fanen på denne måde, udpeges procesnavnet i fanenavnet.

Sådan omdøb du terminalfaner på Mac

Husk, du kan åbne en ny Terminal-faneblad ved at trykke på Command + T i Terminal-appen. Når du har fået nogle få faner åbne, kan du omdøbe en fane i Mac OS X-terminalen :

  1. Fra et hvilket som helst multi-tabet Terminal vindue skal du trykke på Shift + Command + i eller trække ned "Shell" menuen og vælge "Edit Title" for at hente vinduet Terminal Inspector
  2. Herfra kan du enten omdøbe fanenavnet eller endog Terminal vinduet selv
  3. Gentag med andre faner / vinduer efter ønske

Her er et eksempel på, hvordan dette kan se ud med omdøbte og mere beskrivende faner:

Navnefaner efter placering, kategori, formål, brug, uanset hvad du går med, vil sandsynligvis være lettere at identificere et overblik end standardindstillingen, især hvis du har en flok shellvinduer eller åbne faner, der ellers ikke er for beskrivende med deres navngivningskonvention ..

Tak for den hurtige tip AJ