Indtast kvadratrotsymbolet i Mac OS X

At skrive kvadratrotsymbolet i Mac OS X drejer sig bare om at ramme ALT + V

√ - ALT + V

Bemærk at disse er Qwerty engelsk specifikke instruktioner, andre tastaturlayouter og sprog vil sandsynligvis variere.