Sådan ændres Boot Manager

Versioner af Windows før Vista (Windows 7) brugte en tekstbaseret boot.ini-fil til at definere opstartsrækkefølgen for systemer med mere end et operativsystem installeret. I Windows Vista har Boot Manager-programmet erstattet filen boot.ini. Boot Manager (bcdedit.exe) er vanskelig at redigere; dog er der et værktøj med navnet VistaBootPRO til rådighed til at redigere operativsystemets opstartsrækkefølge og foretage andre ændringer i Boot Manager-hjælpeprogrammet.

Trin 1

Log på Vista-computeren som administratorbruger.

Trin 2

Download og installer VistaBootPRO-hjælpeprogrammet (se afsnittet Referencer nedenfor for link).

Trin 3

Sådan ændres Boot Manager

Åbn VistaBootPRO-applikationen.

Trin 4

Klik på fanen "Administrer OS-poster" fra menuen øverste fane.

Trin 5

Rediger startrækkefølgen for de operativsystemer, der er installeret på computeren.

Trin 6

Klik på "OK" for at gemme indstillingerne.

Genstart computeren. Maskinen starter op med det operativsystem, der er specificeret i VistaBootPRO-værktøjet.