Sådan konverteres Fortran til Visual Basic

Fortran var verdens første proceduremæssige programmeringssprog, og det medførte en lang række forbedringer af kunst og videnskab ved programmering. Det gjorde det lettere end nogensinde før at oversætte matematiske ideer til maskinsprog. Siden udgivelsen i 1957 er der imidlertid kommet mange andre sprog i forgrunden, og det er kun blevet brugt til begrænsede formål. Visual Basic er et programmeringssprog, der er udbredt i Microsofts operativsystem og programmer, så integration af Visual Basic-kode er ofte meget lettere end at integrere Fortran-kode. Som et resultat kan det være nyttigt at oversætte gamle Fortran-programmer til Visual Basic for at fremme fremtidig vedligeholdelse.

Trin 1

Åbn Microsoft Visual Basic .NET, og opret et nyt kommandolinjeprojekt. Der skal vises et vindue, der viser programmets hovedundervisning.

Trin 2

Åbn Fortran-kildekoden. Begynd med at oversætte underrutinerne i Fortran-programmet. Fortran subrutiner ser sådan ud:

SUBROUTINE mySubroutine (a, b, c) REAL :: a, b, c END SUBROUTINE

Den samme underrutine i Visual Basic vil se sådan ud:

Sub mySubroutine (a som dobbelt, b som dobbelt, c som dobbelt) slut sub

Som du kan se, ændres start- og slutkoden ikke markant, men REAL bliver dobbelt og anvendes på hvert argument individuelt i stedet for dem alle på én gang.

Trin 3

Konverter funktionerne i dit program. I Fortran ser en funktion sådan ud:

INTEGERFUNKTION plus (a, b) INTEGER :: a, b plus = a + b SLUTFUNKTION plus

Den samme funktion i VB.NET ser sådan ud:

Funktion plus (a Som heltal, b Som heltal) Som heltal Retur a + b Slutfunktion

Returtypen, der udtrykkes før FUNCTION-nøgleordet i Fortran, kommer i slutningen af ​​funktionslinjen i Visual Basic, og argumenttyperne flytter indefra funktionselementet til funktionslinjen (ligesom med underrutiner). Returværdien, der udtrykkes i Fortran som en tildelingserklæring (ved hjælp af '='), hvis venstre værdi er selve funktionens navn, udtrykkes i VB.NET ved hjælp af Return-sætningen (uden noget ligetegn).

Trin 4

Oversæt alle biblioteksfunktioner, der bruges i Fortran-koden, til deres ækvivalenter i Visual Basic. Både Fortran og VB leveres med omfattende funktionsbiblioteker. Du kan slå Visual Basic-biblioteksfunktioner op ved at gå til Microsoft Developer Network's Visual Basic-reference på http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk.aspx

Du kan finde ud af, at nogle af biblioteksfunktionerne ikke har direkte ækvivalenter - hvert sprog har et andet sæt styrker og svagheder. Hvis dette sker, bliver du nødt til at skrive din egen Visual Basic-funktion for at reproducere Fortran-funktionens opførsel. For at sikre, at du forstår og reproducerer nøjagtigt Fortran-funktionens opførsel, skal du sørge for at henvise til Fortran-dokumentationen. Du kan downloade Intels Fortran-dokumentation på http://www.intel.com/software/products/compilers/techtopics/for_prg.htm

Når du er færdig med at konvertere dit program, skal du sørge for at teste det mod Fortran-programmet. Kør Fortran- og Visual Basic-programmerne på samme input, og sørg for, at de giver det samme resultat. Test på så mange forskellige input som du kan tænke på for at sikre, at det konverterede program er forblevet tro mod det gamle program.