Sådan oprettes en obligationsafskrivningstabel i Excel (10 trin)

Microsoft Excel har funktioner, der gør det let at opbygge en obligationsafskrivningstabel. Nøglen er at lægge regnearket ud på en klar, logisk måde og bruge formlerne korrekt.

Opret en amortiseringstabel

Trin 1

Opret indgangene til amortiseringstabellen. Indtast "Pålydende værdi" i celle A1. Indtast 1.000.000 i celle B2 for at repræsentere en obligation med en pålydende værdi på $ 1.000.000.

Trin 2

Indtast "Årlig interesse" i celle A2. Indtast derefter tallet .07 i celle B2 for at repræsentere en årlig rente på 7 procent.

Trin 3

Indtast ordet "Perioder" i celle A3, og indtast derefter tallet 10 i celle B3 for at repræsentere 10 år.

Trin 4

Indtast ordet "Periode" i celle A4, og indtast derefter tallene 1 til 10 i celler A5 til celle A14.

Trin 5

Opret amortiseringstabeletiketterne ved at indtaste ordene "Startbalance" i celle B4, ordet "Principal" i celle C4, ordet "Interesse" i celle D4 og ordene "Ending Balance" i celle E4.

Trin 6

Indtast formlen "= B1" i celle B5.

Trin 7

Indtast formlen "= E5" i celle B6, og kopier derefter cellen ned gennem celle B14.

Trin 8

Indtast formlen "= PPMT ($ B $ 2, A5, $ B $ 3, $ B $ 1)" i celle C5, og kopier den derefter ned gennem celle C14.

Trin 9

Indtast formlen "= IPMT ($ B $ 2, A5, $ B $ 3, $ B $ 1)" i celle D5, og kopier den derefter ned gennem celle D14.

Indtast formlen "= B5 + C5" i celle E5, og kopier den derefter ned gennem celle E14. Afskrivningstabellen er komplet, og værdien i celle E14 skal være 0.