Sådan oprettes grafer i Excel med flere kolonner

Regneark er en måde at arrangere og analysere numeriske data på. Når rådataene er organiseret, kan de omdannes til diagrammer med et par klik. En graf kan opsummere store mængder information og demonstrere tendenser med det samme. Et stablet diagram viser hver serie opdelt i flere kolonner og kan vises numerisk eller i procent. Det mest anvendte stablede diagram er en søjle; til dette eksempel vil et 2-D stablet diagram blive brugt.

Trin 1

Indtast dataene for det ønskede diagram i et Excel-regneark. Navngiv eventuelle kolonner eller rækker efter behov.

Trin 2

Fremhæv alle data, du vil medtage i diagrammet. For at fremhæve celler skal du klikke på musen, og mens du holder den nede, skal du trække den for at inkludere alle ønskede oplysninger.

Trin 3

Klik på fanen "Indsæt", og klik på "Kolonne" i diagramgruppen. Vælg det 2-D stablede søjlediagram, så genereres det automatisk.

Trin 4

Rediger layoutet og stilen på diagrammet, mærk de forskellige komponenter og rediger størrelsen på diagrammet ved at klikke på diagrammet for at generere en fane til diagramværktøjer med tre underfaner til design, layout og format.

Gem dit arbejde ved at klikke på "File" og derefter "Save As", så vises et vindue. Indsæt et navn på filen, og klik på "Gem".