Installation af en patron i en HP 1040-faxmaskine

Den blækpatron, der er nødvendig til en HP 1040, er HP 20-patronen. Fjern den fra emballagen, og fjern beskyttelsestapen fra kobber-printhovedet. Pas på ikke at røre ved printhovedet.

Tryk på knappen Access Cartridge på faxmaskinens kontrolpanel. Dette placerer patronholderen til installationspositionen.

Træk kontrolpanelet mod maskinens forside for at åbne det. Åbn derefter dækslet til patronrummet ved at løfte det bag på maskinen.

Fjern den gamle patron ved at trække den mod maskinens forside. Læg den nye patron i holderen, og skub toppen af ​​patronen, indtil den klikker på plads.

Luk patronrumsafdækningen og kontrolpanelet. Tryk på Start / Enter-knappen. Tryk på 1 for en ny patron eller 2 for en brugt.