Sådan henvises til et billede på et PowerPoint-dias

Internettet er en overflod af ressourcer til at finde PowerPoint-billeder, der kan bruges til at jazz op din præsentation. Men bare fordi du kan kopiere eller downloade et billede gratis fra et websted, betyder det ikke, at du skal indarbejde en andens arbejde i dit dias uden ordentlig anerkendelse. Du skal give kredit, hvor kredit forfalder; undladelse af at gøre det kan resultere i en krænkelse af ophavsret eller plagiering. Du kan kreditere kildematerialet til en PowerPoint-præsentation under hvert billede.

Trin 1

Anerkend retningslinjerne "Copyright og fair brug" som beskrevet på webstedet eller cd'en, hvor du hentede dit billede. Brug billedet inden for de anførte retningslinjer.

Trin 2

Få tilladelse fra indehaveren af ​​ophavsretten til at bruge billedet. Når det er godkendt til brug, skal du bruge frasering som "Tilladelse til at bruge fotografi givet af _(navn på indehaveren af ​​ophavsretten) "

Trin 3

Placer dit billede, fotografi, illustration eller andet billede på diaset.

Trin 4

Indtast dine kilde- og copyrightoplysninger direkte under billedet på diaset. Sørg for, at det er en type størrelse, der er læselig, mindst 18 punkt type. Brug formulering til at medtage "kilde, navn, billedets titel og copyrightdato."

Opret et link på diaset til ophavsretsindehaverens originale billede, hvilket er nyttigt, når du distribuerer præsentationen som et uddelingsark.