Sådan skriver du en Pseudocode Loop

Pseudocode er et programmeringskortformat sprog, der bruger standard engelsk til at repræsentere faktiske programopkald og udsagn for at fremskynde programudviklingen. Test logik og programflow, før du skriver den aktuelle erklæring og individuelle funktioner til dit næste program. Skrivning af pseudokode gør det lettere at følge det tilsigtede programflow og giver dig mulighed for at få øje på grundlæggende designfejl. Brug koden til at forklare hver sløjfes type, og hvad den skal opnå i programmet.

Trin 1

Kode en "hvis" løkke. For eksempel:

hvis lagerbeholdningen er over minimum

udskriv "lager god"

andet

udskriv "bestil mere"

Trin 2

Kode en "while" løkke. For eksempel:

indstil summen til nul

indstil månedstælleren til en

mens månedstælleren er mindre end 12

input månedlig pris

tilføj månedlig pris til total

indstil gennemsnitsprisen til total divideret med 12

print "Den gennemsnitlige månedlige pris er resultatet"

Kode en "for" -sløjfe. For eksempel:

sæt tælleren til nul

afslut, når tælleren når 6

forøg tælleren

anfør ugedagene i en matrix (0 til 6)

udskriv ugedagen baseret på array-nummeret