Nulstil et Sony Cyber-shot kamera

Sony Cyber-shot-linjen består af digitale kameraer, der tager stillbilleder. Fotos gemmes på flytbare SD-kort, og kameraet får strøm fra et genopladeligt batteri. Hvis kameraet ikke fungerer korrekt, kan en hard reset muligvis løse problemet ved at gendanne kameraindstillingerne og menuindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Skub afbryderen til "fra" -positionen. Hvis din model har en trykknapafbryder, skal du trykke på den en gang.

Skub eller skub det lille frigørelseslås til batterirummet, så døren til rummet åbner. Skub batteriet ud af rummet.

Skub afbryderknappen til "tændt" -positionen i 15 sekunder. For trykknapmodeller skal du holde tænd / sluk-knappen nede i 15 sekunder.

Skub afbryderen til "slukket" -positionen, eller slip tænd / sluk-knappen.

Sæt batteriet i, og luk døren til rummet. Tænd kameraet igen.

Tips

Frakobl opladerkablet, inden du fjerner batteriet. Kontroller, at kameralinserne flyttes tilbage i den lukkede position, inden du fjerner batteriet.