Vis alle systemindstillinger fra en hurtigmenu i OS X Lion

I stedet for at omordne alle systemindstillingerne i alfabetisk rækkefølge, kan du få adgang til en hurtig rullemenu for alle de paneler, der er sorteret efter navn.

Prøv det selv, adgang til Systemindstillinger fra Apple-menuen, og klik derefter på og hold nede på "Vis alle" for at se den fulde liste over præferencepaneler, der er tilgængelige sorteret efter deres navn.

Dette trick er begrænset til Mac OS X Lion.

Tak for tip og screenshot James