Sådan beregnes provision i Excel

Microsoft Excel kan holde styr på og beregne dine salgsprovisioner. Du kan også oprette et antal forskellige scenarier med forskellige provisioner for at beregne din indtjening afhængigt af den valgte markering. Beregning af dine provisioner i Excel kan hjælpe dig med at bestemme den markering, der maksimerer din indtjening uden at prissætte dit produkt eller din tjeneste for højt. Du kan gemme, ændre og udskrive dine Excel-regneark. Rapporter og grafer kan også hjælpe dig med at visualisere din indtjening og potentielle indtjening baseret på forskellige provisionssatser.

Enkel beregning

Trin 1

Åbn Microsoft Excel. Indtast produktnummeret eller beskrivelsen i kolonne A på række 1. Indtast enhedsprisen i kolonne B. Indtast antallet af solgte enheder i kolonne C.

Trin 2

Beregn det samlede salg i kolonne D ved at klikke på celle D1 og derefter klikke på funktionsfeltet. Indtast et lige tegn (=). Klik på celle B1 for at hente værdien af ​​hver solgt enhed. Indtast en stjerne (*) for multiplikationsfunktionen, og klik derefter på C1. Klik på det grønne flueben for at fuldføre funktionen. Excel beregner den samlede værdi af solgte varer ved at multiplicere værdierne i B1 og C1 sammen.

Trin 3

Skriv kommissionsprocenten som et decimalbeløb i celle E1. For eksempel, hvis provisionen er 12 procent, skal du indtaste .12.

Klik på celle F1, og skriv lighedstegnet (=). Klik på D1 for at indtaste den samlede værdi af salget i funktionsbjælken. Indtast en stjerne (*) for multiplikationsfunktionen, og klik derefter på E1 for at indtaste provisionsprocenten. Klik på det grønne flueben for at indtaste den udfyldte formel og se resultatet.

Scenarier

Trin 1

Åbn Microsoft Excel. Åbn et eksisterende regneark, eller opret et nyt regneark, der indeholder en produktbeskrivelse, enhedsomkostning, markeringsprocent og salgspris. Gem dit regneark.

Trin 2

Klik på fanen Data i båndet. Klik på knappen "Hvad hvis analyse", og vælg "Scenario Manager" i rullemenuen. Når dialogboksen "Scenario Manager" åbnes, skal du klikke på knappen "Tilføj". Indtast et navn til det nye scenario i feltet "Scenarionavn" i dialogboksen "Tilføj scenario".

Trin 3

Tryk på "Tab" for at flytte til feltet "Ændring af celler" i dialogboksen "Tilføj scenarie". Vælg de celler, du vil ændre. Hold "Ctrl" -tasten nede, og klik på hver celle, som du vil ændre. Skift varer, f.eks. Antallet af solgte enheder, markeringen og provisionen. Klik på "OK" for at fortsætte.

Indtast de nye værdier for det nye salgsprovisionsscenarie. Skift antallet af solgte enheder, provisionsprocenten eller markeringen. Klik på "OK" for at gemme værdierne og fortsætte. Provisionssatsen ændres afhængigt af den værdi, du placerede i provisionsprocenten.