Sådan øges lydstyrken på AT&T U-verset

Når du abonnerer på AT & Ts U-vers kabel-tv-tjeneste, får du en U-vers-modtager og universel fjernbetjening. U-vers universelle fjernbetjening er forprogrammeret til at arbejde med U-vers-modtageren. For at få U-vers-fjernbetjeningen til at fungere sammen med dit tv-apparat skal du imidlertid programmere det. Programmering af fjernbetjeningen giver dig mulighed for at tænde ikke kun U-vers-modtageren, men også tv'et. Hvis du også vil bruge fjernbetjeningen til U-vers til at øge tv'ets lydstyrke, skal du udføre en yderligere programmeringsprocedure.

Programmer U-vers-fjernbetjeningen til at arbejde med tv'et

Tænd tv'et manuelt ved at trykke på tv'ets "Power" -knap.

Tryk på og hold "TV" -knappen på U-versets universelle fjernbetjening nede. Hold "TV" -knappen nede, mens du også trykker på og holder fjernbetjeningens "OK" -knap nede.

Slip begge knapper. LED-lysene til alle funktionstasterne placeret øverst på den universelle U-vers fjernbetjening skal blinke to gange. Dette er en indikation på, at fjernbetjeningen nu er i programmeringstilstand. Hvis disse knapper ikke blinker to gange, skal du gentage trin 2 og 3.

Indtast "9-2-2" på fjernbetjeningens numeriske tastatur. Dette er den kode, der bruges til at gå ind i automatisk kodesøgningstilstand.

Ret U-vers fjernbetjeningen mod tv-apparatet. Tryk på “Afspil” -knappen. Tryk derefter langsomt og gentagne gange på knappen "Hurtig fremad", indtil tv'et slukker. Tryk på "Enter".

Programmer U-vers-fjernbetjeningen til at justere tv'ets lydstyrke

Tænd tv'et manuelt ved at trykke på tv'ets "Power" -knap.

Tryk på og hold “AT&T” knappen på U-versets universelle fjernbetjening. Hold "AT&T" -knappen nede, mens du også trykker på og holder fjernbetjeningens "OK" -knap nede. Slip begge knapper. LED-lysene til alle funktionstasterne placeret øverst på den universelle U-vers fjernbetjening skal blinke to gange. Dette er en indikation på, at fjernbetjeningen nu er i programmeringstilstand.

Indtast "9-5-5" på fjernbetjeningens numeriske tastatur. Dette er koden, der bruges til tildeling af lydstyrke. Hvis nummeret blev indtastet korrekt, skulle LED-lyset for “AT&T” knappen blinke to gange.

Tryk på "TV" -tilstandstasten øverst på U-vers-fjernbetjeningen for at vælge tv'et som den enhed, du vil modtage lydstyrkekommandoer. LED-lyset til TV-knappen skal blinke tre gange.

Tryk på "Enter" for at vende U-vers-fjernbetjeningen tilbage til normal drift. “AT&T” -knappen skal blinke tre gange.

Tips

Hvis du stadig har problemer med lydstyrken eller lydkvaliteten af ​​din U-vers TV-opsætning, kan du prøve at genstarte U-vers-modtageren. For at genstarte modtageren skal du trykke på og holde modtagerens “Power” -knap nede i mindst fem sekunder og derefter slippe. Kontroller også, at kablerne, der er tilsluttet U-vers-modtageren til tv'et, er sikre. Sørg for, at "Mute" ikke er aktiveret på tv'et.