Sådan installeres en Dell Inspiron 8600-harddisk

Som det er tilfældet med de fleste computere, inkluderer Dell Inspiron 8600 laptop en harddisk til datalagring. I løbet af computerens levetid kan denne harddisk blive beskadiget eller udslidt eller måske bare skal udskiftes på grund af faldende lagerkapacitet. Harddisken på Inspiron 8600-computeren er placeret et sted, der er praktisk at få adgang til, hvis du ønsker at installere et nyt drev i computeren.

Trin 1

Sluk for din Inspiron 8600 bærbare computer, og tag stikket ud. Fjern batteriet, så du ikke får elektrisk stød, når du arbejder på computeren.

Trin 2

Fjern skruen, der holder harddiskdækslet på plads. Harddiskdækslet er det stykke plastik på siden af ​​computeren, der har en lille krog til mikrofon- og hovedtelefonportene.

Trin 3

Træk Inspiron 8600's harddisk ud af siden af ​​computeren, og sæt den nye harddisk i computeren, og skub den fast på plads.

Trin 4

Sæt harddiskdækslet på igen på computeren, og fastgør skruen, der holder det på plads.

Sæt batteriet tilbage i computeren, og udskift netledningen, du fjernede.