Sådan programmeres en Philips fjernbetjening uden koder

Programmering af en fjernbetjening er noget, du sandsynligvis ville gøre efter at have købt et nyt Philips-tv eller fjernbetjening. Hver fjernbetjening leveres med koder, der kan bruges til at programmere fjernbetjeningen, og det kan være frustrerende at miste koderne. Du kan dog stadig programmere en Philips-fjernbetjening, selvom du har forkert placeret koderne.

Trin 1

Tænd dit tv (eller anden enhed). Du bliver nødt til at gøre dette manuelt, indtil du programmerer din Philips-fjernbetjening.

Trin 2

Se efter knappen "Opsætning" eller "Kodesøgning" på Philips fjernbetjening. Hvilken knap din fjernbetjening har, afhænger af den nøjagtige Philips-fjernbetjening, du bruger. Denne knap kan have en anden farve eller være mærket.

Trin 3

Hold enten “Setup” eller “Code Search” knappen i ca. 10 sekunder. Hvis din fjernbetjening har et lys, skal lyset begynde at blinke. Hvis der ikke er noget lys, kan du bare tælle til 10 og derefter slippe knappen.

Trin 4

Tryk på “TV” -knappen på fjernbetjeningen for at programmere Philips-fjernbetjeningen til dit fjernsynsapparat.

Find og tryk på enten "Op" eller "Ned" kanalknappen på fjernbetjeningen. Fortsæt med at trykke på en af ​​knapperne, indtil tv-kanalen skifter. Det kan tage nogle minutter. Når kanalen skifter, skal du trykke på “Power” -knappen på fjernbetjeningen for at slukke for tv'et. Din Philips-fjernbetjening vil nu blive programmeret til dit fjernsyn.