Sådan indstilles et Timex Auto Set Nature Sounds Alarm Clock

Timex natur lyder vækkeure tilbyder brugerne flere funktioner, der går ud over det normale vækkeur. Med vækkeurets naturlyde kan du lytte til beroligende naturlige lyde, herunder havsurven, en skovkilde, en farende bæk og sommervinden. Ud over at du altid kan lytte til naturlige lyde, kan du bruge lydene som en alarm ud over de typiske radio- og summeralarmer, der findes i standard alarmure.

Indstilling af uret

Sådan indstilles et Timex Auto Set Naturlyde vækkeur

Tryk på og hold knappen "Tid" nede, indtil klokkeslættet på skærmen begynder at blinke. Knappen "Tid" er placeret til venstre for LCD-skærmen.

Sådan indstilles et Timex Auto Set Nature Sounds Alarm Clock

Tryk på knappen ">>" for at flytte tiden frem, eller "<<" for at flytte tiden baglæns. Hvis du holder en af ​​knapperne nede, vil tiden få hurtigere bevægelse. Begge knapper er placeret under LCD-skærmen.

Automatisk indstilling, Timex vækkeur, Naturlyde

Afslut opsætningen ved at trykke på "Enter" -knappen. Du kan også vente ca. 10 sekunder, hvorefter uret forlader opsætningen.

Indstilling af dato

Sådan indstilles et Timex Auto Set Nature Sounds Alarm Clock

Tryk på "Date / 7-5-2 Button", indtil displayet begynder at blinke. "Date / 7-5-2 Button" er placeret under "Time" -knappen.

Sådan indstilles et Timex Auto Set Nature Sounds Alarm Clock

Brug knappen ">>" til at flytte året frem, eller "<<" for at flytte året baglæns, og tryk på knappen "Enter". Året forsvinder fra LCD'et, og måneden og dagen vises.

Automatisk indstilling, Timex vækkeur, Naturlyde

Juster datoen ved hjælp af knapperne ">>" eller "<<", og tryk på "Enter", når den korrekte dato er indtastet.

Indstilling af alarmen

Sådan indstilles et Timex Auto Set Nature Sounds Alarm Clock

Beslut hvilken type alarm du vil indstille. Du kan vælge mellem radioen, naturlyde eller en summer.

Sådan indstilles et Timex Auto Set Nature Sounds Alarm Clock

Tryk på den tilsvarende knap i henhold til den alarmtype, du vil indstille, indtil LCD-displayet skifter. Knappernes valg er "Radio", "Lyde" og "Buzzer" og er placeret til højre for LCD'et.

Automatisk indstilling, Timex vækkeur, Naturlyde

Indstil tiden for alarmen ved at trykke på knappen ">>" eller "<<".

Sådan indstilles et Timex Auto Set Naturlyde vækkeur

Indstil den ønskede radiostation eller naturlyd som alarm. Hvis du vælger en radiostation, skal du bruge knappen "Band" til at stille ind på stationen eller trykke på en af ​​stationens hukommelsesknapper. Hvis du vælger en naturlyd, skal du bruge knappen "Lyde" til at bladre gennem de forskellige naturlyde. Du behøver ikke beslutte, hvilken type summerlyd der er kun én.

Sådan indstilles et Timex Auto Set Naturlyde vækkeur

Tryk på knappen "Date / 7-5-2" for at vælge, hvornår alarmen skal fungere. Når du vælger "7", lyder alarmen hver dag i ugen. Hvis du vælger "5", lyder alarmen mandag-fredag. Indstillingen "2" lyder alarmen i weekenden.

Automatisk indstilling, Timex vækkeur, Naturlyde

Gem alarmindstillingen ved at trykke på "Enter" -knappen.