Funktionerne i SCADA Systems

SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition) er centraliserede styringssystemer, der overvåger, indsamler og behandler data fra sensorer, der er placeret i en fabrik eller en fjern markplacering.

Identifikation

SCADA-systemer bruges i en række forskellige industrier såsom trafiksystemer, elforsyningsselskaber og massetransitsystemer, hvor udstyrets funktioner skal overvåges nøje og styres automatisk. SCADA-systemer kan indsamle data fra sensorer samt sende styresignaler tilbage til det udstyr, der overvåges.

Funktioner

SCADA-systemer udfører flere funktioner. De tre grundlæggende funktioner er overvågnings-, kontrol- og brugergrænsefladesfunktionerne. Overvågningsfunktionen indsamler data og sender dem tilbage til den centrale computer. Kontrolfunktionen samler data fra overvågningssensorer, behandler dem og sender styresignaler tilbage til udstyret i henhold til et foreskrevet softwareprogram. Brugergrænsefladen er ofte et stort kontrolrum, hvor enkeltpersoner kan overvåge SCADA-input og outputrespons i realtid.

Anvendelseseksempel

En storstilet anvendelse af et SCADA-system er et atomkraftværk, hvor tusindvis af sensorer overvåger missionskritiske og sikkerhedskritiske systemer. Computersystemet indsamler data fra sensorerne, behandler opdateringer og foretager computerstyrede justeringer af udstyr efter behov for at opretholde drifts- og sikkerhedsparametre. Ud over de automatiske kontroller har de ansatte et stort kontrolrum, hvor de overvåger hele systemet døgnet rundt.