Sådan kalibreres Tanita Digital Scale Model 1479V

En Tanita 1479V er en digital skala, mini eller lommestørrelse. Vægten kan måle op til 120 gram og bruges ofte af juvelerer til at veje smykker, sten og juveler. Tanita siger, at denne skalamodel ikke kan kalibreres igen; Scale Magazine giver dog instruktioner til genkalibrering. Vægten skal kalibreres inden første brug eller efter transport. Bevægelse kan få vægten til at blive lidt slukket, hvilket kan få vægten til at vise forkerte vægte. Kalibrering sikrer, at skalaen nøjagtigt viser vægten af ​​hvert emne.

Tryk på og hold knappen "Fra" nede.

Tryk og slip "On" -tasten tre gange, mens du stadig holder "Off" -knappen nede. Slip knappen "Fra", når du er færdig.

Anbring en vægt på 50 gram på vægten, når skærmbilledet skifter fra 7-0 til 7-1.

Tilføj en anden 50-gramvægt til skalaen, når displayskærmen viser 7-2.

Fjern vægtene, når skalaen viser 7-3, og nulstil derefter selv.

Tips

Kalibreringsvægte på halvtreds gram sælges ikke med den digitale skala Tanita 1479V. De skal være tilgængelige for køb hvor som helst lommevægte sælges eller via Internettet. Ét nikkel vejer 5 gram, så 10 nikkel svarer til 50 gram.