Sådan tilsluttes en IR-fjernforlænger til direkte tv

En IR (infrarød) fjernforlænger er i det væsentlige en forstærker til boosting af radiosignalet, der gør det muligt at betjene elektroniske komponenter ved hjælp af fjernbetjening. Forlængeren består af en sender, der sidder i nærheden af ​​komponenten, såsom en DirecTV-satellitmodtager og en fjernmodtager. Fjernmodtageren kan placeres i et andet rum med et andet tv, så brugeren kan skifte kanal på DirecTV-modtageren i et andet rum, selv gennem vægge.

Trin 1

Anbring IR-fjernforlængertransmitteren, så den vender mod det elektroniske øje for fjernbetjeningen foran på DirecTV-modtageren. Øjet er en lille, gennemsigtig sort firkant.

Trin 2

Sæt jævnstrømsledningen i senderen, og slut den anden ende til en stikkontakt. Løft den tilsluttede antenne.

Trin 3

Indstil modtageren et andet sted inden for modtagerafstanden fra senderen (typisk ca. 100 fod).

Trin 4

Sæt netledningen i modtageren og en stikkontakt.

Ret fjernbetjeningen mod IR-fjernforlængermodtageren for at justere indstillingerne på DirecTV-modtageren. Ingen kodning eller programmering er nødvendig.