Sådan flashes en XBox 360 DVD-drev Firmware

Elementer, du har brug for

 • Badehåndklæde

 • Fladkantet skruetrækker

 • 10 Torx skruetrækker

 • Phillips juvelerens skruetrækker

 • Udskiftning DVD-drev

 • Stjerneskruetrækker

 • Optisk drevkabel

 • Metalbøjle

 • PC

 • Internetadgang

 • webbrowser

 • Tom optagelig DVD-disk

Xbox 360 er designet så kun DVD-drevet, som det leveres med, fungerer i spilkonsollen. Du kan selv udskifte et defekt DVD-drev med et andet DVD-drev fra en computer eller elektronikbutik, men for at få det til at fungere skal det "blinkes" med specifik Xbox 360-information. Processen kræver åbning af Xbox 360 og bruger software oprettet af andre Xbox 360-brugere, der kører på en pc. Proceduren for at blinke det nye DVD-drev er ligetil, men tidskrævende.

Åbning af Xbox 360

Læg et badehåndklæde ned på et bord.

Fjern alle kabler fra Xbox 360.

Placer Xbox 360 på badehåndklædet med harddiskrummet opad.

Klem den øverste venstre side af frontpladen med din venstre hånd. Træk op på USB-døren nederst til højre med din højre hånd. Fjern frontpladen.

Sæt Xbox 360 ned på badehåndklædet vandret med afbryderknappen mod dig. Indsæt den fladkantede skruetrækker i det øverste venstre ventilationshul på Xbox 360's højre side. Vip spidsen af ​​den fladkantede skruetrækker for at frigøre plasttappen på indersiden.

Flyt den fladkantede skruetrækker til et ventilationshul i midten, og gentag processen for at frigøre en plastikflip indeni. Flyt den fladkantede skruetrækker til et ventilationshul øverst til højre, og gentag processen for at frigøre en plastikflange indeni. Gentag denne proces med plasttappene og spidsen af ​​den fladkantede skruetrækker på venstre side af Xbox 360.

Drej Xbox 360 med forsiden nedad på badehåndklædet. Løft op på den nederste hylde. Fjern de 14 skruer, der nu er eksponeret ved hjælp af Torx-skruetrækker. Vend Xbox 360 med højre side opad, og læg den på badehåndklædet med afbryderknappen mod dig.

Løft den ydre kasse på Xbox 360 med dine hænder. Fjern skruerne fra bagpanelet med Torx-skruetrækker.

Træk plastindsatserne på hver side af Xbox 360 op og af. Træk bagpanelet op og af.

Fjern skruerne fra DVD-drevet inde i Xbox 360 med Phillips juvelerens skruetrækker. Løft DVD-drevet op. Fjern det optiske drevkabel og strømstikkablet fra bagsiden af ​​DVD-drevet med fingrene. Kassér DVD-drevet.

Sæt det nye DVD-drev i Xbox 360. Sæt strømstikket i stikket til stikket bag på DVD-drevet. Fastgør skruerne omkring DVD-drevet med Phillips juvelerens skruetrækker

Forbereder sig på at blinke

Download et firmware-program på Xbox-harddisken til pcens skrivebord. Dobbeltklik på programmets ikon, når det er downloadet fuldt ud. Følg menuen for at installere programmet på computerens harddisk.

Download en Xbox-firmwareopdateringsfil til pc'ens skrivebord. Dobbeltklik på filens ikon for at dekomprimere filen til computerens harddisk til brug senere inde i et Xbox-harddisk-firmwareprogram.

Download et dvd-brændingsprogram til pc'ens skrivebord. Dobbeltklik på programmets ikon, når det er downloadet fuldt ud. Følg menuen for at installere programmet på computerens harddisk. Genstart pc'en.

Kør DVD-brændingsprogrammet. Træk Xbox-firmwareopdateringsfilen til ikonet for DVD-brændingsprogrammet, der er på pc'ens skrivebord.

Vælg DVD-drevet i rullemenuen "Enheder". Vælg "DVD" i rullemenuen "Diskformat".

Skub dvd'en ud af diskskuffen. Læg den tomme, optagelige DVD-disk på diskskuffen. Luk diskskuffen.

Klik på knappen "Start" eller "Brænd" på DVD-brændingsprogrammet. Afslut programmet, når DVD'en er brændt, og bekræftelsesvinduet vises.

Højreklik på ikonet for den dvd, der nu er på skrivebordet. Vælg "Skub ud" i pop op-menuen. Skub diskskuffen ud. Fjern DVD'en fra diskskuffen. Luk diskskuffen. Luk pc'en.

Fjern netledningen fra pc'en. Fjern skruerne fra siden af ​​pc'en med stjerneskruetrækkeren. Fjern den ydre skal af pc'en. Placer den ydre skal til side.

Sæt den ene ende af det optiske drevkabel i det tomme portstik, der er på den yderste højre side inde i pc'en - det tomme portstik er lige ved siden af ​​et andet portstik, der allerede har et lignende optisk drevkabel.

Sæt den anden ende af det optiske drevkabel i det optiske drevkabelstik bag på Xbox 360 DVD-drevet.

Stræk metalbøjlen ud med fingrene. Lav en lille krog i hver ende af klædebøjlen. Fastgør en af ​​kroge til et ventilationshul på pc'en. Fastgør den anden krog på metalcoatebøjlen til et hul i metalpladen inde i Xbox 360.

Blinker DVD-drevet

Sæt netledningen i pc'en. Tænd pc'en. Skub DVD-drevets diskskuffe ud. Placer den DVD, der lige er brændt, på diskskuffen. Luk diskskuffen. Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, når teksten på skærmen siger "Spinning up disk ..."

Sluk for pc'en, når login-menuen vises på skærmen. Skub diskskuffen ud. Fjern DVD'en fra diskskuffen. Luk diskskuffen.

Tryk på knappen "Skub ud" på Xbox 360 for at skubbe DVD-drevets diskskuffe ud. Sæt en Xbox 360-videospil på diskskuffen. Tryk på knappen “Skub ud” igen for at lukke diskskuffen.

Tænd pc'en igen. Vent til skrivebordet vises på skærmen. Afslut Windows Media Player, når den automatisk starter.

Højreklik på skrivebordet. Vælg "Ny mappe" i pop op-menuen. Navngiv den nye mappe "Xbox".

Dobbeltklik på ikonet for Xbox-harddiskens firmwareprogram, der er på skrivebordet for at starte det.

Vælg "Direct Drive Dump" i rullemenuen under "Tools". Klik på knappen "Raw Dump Firmware As" i det nye vindue, der vises.

Naviger til skrivebordet i det nye vindue, der vises. Dobbeltklik på "Xbox" -mappen på skrivebordet. Tryk på knappen "Åbn" i vinduet for at lukke vinduet og vende tilbage til Xbox-harddiskens firmwareprogram.

Navngiv den fil, der skal gemmes, "ROIG" i kolonnen "Navn". Tryk på knappen "Gem" for at gemme filen i mappen "Xbox" på skrivebordet.

Vælg "Smart Hack Patcher" i rullemenuen "Værktøjer". Klik på “OK” i det bekræftelsesvindue, der vises.

Indtast "hackedfw" i kolonnen "Navn" i det vindue, der vises. Klik på knappen "Gem". Klik på knappen "Generer fil" i det nye vindue, der vises. Klik på “OK” i det bekræftelsesvindue, der vises.

Vælg "Different file (PATCH)" fra rullemenuen "Direct Drive Flash" under "Tools". Klik på knappen "Læs drev og registrer forskelle" i det vindue, der vises

Klik på knappen "Start blinkende" i det vindue, der vises. Klik på “OK” i det bekræftelsesvindue, der vises.

Sluk for pc'en. Tryk på “Skub ud” -knappen på Xbox 360. Fjern Xbox-videospil fra den udkastede diskskuffe. Tryk på knappen “Skub ud” igen for at lukke diskskuffen. Sluk Xbox 360.

Fjern det optiske drevkabel fra Xbox 360's DVD-drev. Sæt det originale optiske kabel tilbage i DVD-drevet.

Fjern krogen på metalbøjlen fra indersiden af ​​Xbox 360. Fjern krogen på metalbøjlen inde fra pc'en.

Vend demonteringsprocessen for at samle Xbox 360 igen. Tilslut kablerne til Xbox 360. Fjern det optiske drevkabel indefra på pc'en. Luk pc'ens side. Sæt skruerne i igen.

Tips

Brug en antistatisk rem for at beskytte de interne komponenter på pc'en og Xbox 360 mod statisk elektricitet.

Advarsler

Forkert jordforbindelse af pc'en til Xbox 360 kan forårsage en elektrisk kortslutning i spilkonsollen.

Åbning af Xbox 360 annullerer Microsofts garanti.