Hvordan man laver en Oppo DVD-afspiller region-fri

Oppo DVD-afspillere deler en begrænsning med andre DVD-afspillere - kun DVD'er, der er lavet til "regionen", hvor brugeren bor, kan afspilles. Men du kan bruge Oppos fjernbetjening til at indtaste en hemmelig kode, der gør det muligt for enheden at afspille enhver kommerciel DVD. Ændring af Oppo DVD-drevet beskadiger ikke Oppo eller DVD-disken.

Trin 1

Brug fjernbetjeningen til at tænde Oppo DVD-afspilleren. Tryk på knappen "Stop" for at vende tilbage til startskærmbilledet, hvis en DVD i Oppo begyndte at spille, da DVD-afspilleren blev tændt.

Trin 2

Tryk på knappen "Opsætning" på Oppos fjernbetjening. Vent til "Setup" -menuskærmen vises.

Trin 3

Tryk på følgende knapper på fjernbetjeningen: "9," "2," "1" og "0." En ny menuskærm vises.

Tryk på "0" på fjernbetjeningen for at gøre Oppo til en region-fri DVD-afspiller.