Sådan måles kapaciteten på et kabel med et multimeter (3 trin)

Elektricitet skyldes strømmen af ​​små subatomære partikler, der også bærer en negativ ladning. Det har ført til en teknologisk revolution og har gjort det muligt for menneskeheden at have luksus som belysning, varme og tv. Elektriske enheder er lavet af et antal nøglekomponenter såsom modstande, induktorer og kondensatorer. Kondensatorer er komponenter, der er i stand til at lagre elektrisk energi og aflade den efter et bestemt tidsrum. Kapacitansen på alle elektriske apparater, inklusive ledninger, kan måles ved hjælp af et multimeter.

Trin 1

Tilslut sonderne til multimeteret. Der skal være to, der er farvet rød og sort, og disse leveres med multimeteret. Den røde sonde skal tilsluttes den positive terminal på multimeteret, og den sorte sonde skal tilsluttes den negative sonde på multimeteret.

Trin 2

Tænd multimeteret. Skift til modstandstilstand for at teste, om multimeteret fungerer og ikke er ved at løbe tør for batterier. Berør de to sonder sammen. LCD-skærmen skal have en lille modstand på ca. 0,5 ohm eller mindre.

Sæt multimeteret til kapacitanstilstand. Tilslut de to sonder til hver side af ledningen. LCD-displayet viser nu den korrekte kapacitansværdi. Kapacitans måles i Farads, men ledninger har en meget lille værdi på ca. 10 ^ -12 Farads (Pico-Farads).