Sådan omprogrammeres en Verizon-telefon

Programmering af en Verizon-telefon er nødvendig, når der er foretaget store ændringer på en konto. Omprogrammering kan også bruges til manuelt at tildele mobiltelefonen til et nyt tårn.

Gå til telefonens startskærm uden åbne menuer. Sørg for, at du er inden for serviceområdet.

Ring * 228, og tryk på "Send" for at gennemføre opkaldet til aktiveringstjenesten. Der vises en skærm over opkaldstimeren, der siger "Programmering i gang ...", og du skal høre en stemmeoptagelse sige "Velkommen til Verizon Wireless Over-The-Air Programmering."

Tryk på 1 for indledende programmering. Denne mulighed bruges, hvis telefonen er deaktiveret eller aktiveres for første gang.

Tryk på 2 for at opdatere roamingoplysninger og downloade en gratis softwareopgradering for at muliggøre bedre roamingdækning. Ved at trykke på 2 og vælge denne mulighed tildeles din telefon til et andet tårn, der skal muliggøre bedre modtagelse, især når du roamer.

Tips

Brug mulighed 2, når du er i landdistrikterne, eller når dækningen er sparsom.