Sådan bruges et SIM-kort i en HP 6910

Installation af et SIM-kort på din bærbare computer giver dig mulighed for at oprette forbindelse til mobilnetværk. For at bruge et SIM-kort i en HP 6910 bærbar computer skal du installere det i SIM-kortrummet, som kun er tilgængeligt ved at fjerne den bærbare computers batteri. SIM-kort er kun kompatible med HP 6910P, som er den eneste model i 6910-linjen, der har WWAN-funktioner.

Trin 1

Sluk for computeren, tag strømkablet ud, og frakobl alle eksterne enheder fra dens porte.

Trin 2

Skub batteriudløseren til frigørelsesposition, og skub derefter batterilåsen til låsen, og hold den der. Begge låse findes i bunden af ​​den bærbare computer lige ind fra batteriet. Den ene findes ved siden af ​​den cirkulære udluftning. Den anden er placeret ved siden af ​​WLAN-modulet.

Trin 3

Skub batteriet ud af batterirummet for at afsløre SIM-kortsporet. Stikket findes i hjørnet af batterirummet og er tydeligt mærket "SIM."

Trin 4

Tryk let på det eksisterende SIM-kort, og slip det derefter for delvis at skubbe det ud. Tag det forsigtigt, og skub det ud af SIM-kortsporet resten af ​​vejen. Spring dette trin over, hvis der ikke er noget eksisterende SIM-kort installeret i den bærbare computer.

Trin 5

Indsæt det nye kort i SIM-kortsporet, indtil det låser på plads. Indsæt kortet med den kredsløbsætsede side opad og det tilspidsede hjørne vendt mod den ydre kant af den bærbare computer. Hvis du er i tvivl om, hvordan du orienterer kortet, skal du matche det med SIM-mærkaten inde i batterirummet nær slotten.

Skub batteriet tilbage i batterirummet, indtil både frigørelseslåsen og låsespærren klikker. Vend den bærbare computer om, tilslut dens strømkabler og eksterne enheder, og tænd derefter computeren igen.