Sådan bruges en glideprojektor

Det er nemt at bruge en glideprojektor, hvis du kender det grundlæggende. Her er de.

Elementer, du har brug for

  • Glideprojektor

  • Slides

Saml de dias, du skal bruge. De fleste diasprojektorer har en karrusel, der kan rumme ca. 80 dias. Hvis du har mere end 80 dias, skal du opdele dem i grupper.

Anbring hvert dias i karrusellen en efter en. Nogle glideprojektorer har et fastspændingssystem, hvor du skal frigøre en klemme, før du kan indlæse gliderne.

Tryk på tænd / sluk-knappen, som normalt er rød og placeret et eller andet sted langs projektorens øverste panel.

Fokuser på det første dias. Afhængigt af din diasprojektor udføres fokuseringen enten automatisk, eller du bliver nødt til at justere den ved hjælp af fokusknapperne.

Gå gennem lysbillederne ved hjælp af knapperne fremad og bagud. Ved at trykke på fremad-knappen kommer projektoren videre til næste dias. Ved at trykke på omvendt knap bliver projektoren sikkerhedskopieret til det forrige lysbillede.

Tryk på tænd / sluk-knappen, når du er færdig. Fjern slides, hvis du ikke snart vil se dem igen. Du bør også trække stikket ud af projektoren og opbevare den et sikkert sted.

Advarsler

Hold ikke projektoren tændt i lang tid for at undgå overophedning.