Sådan bruges MS Excel til at rapportere fremskridt

Microsoft Excel er regnearkssoftware, der bruges til beregninger, der spænder fra simpel aritmetik til komplekse statistiske og tekniske formler. En af Excels hovedfunktioner er evnen til at oprette diagrammer, grafer og andre visuelle repræsentationer af data. Et diagram eller en graf gør det lettere at drage konklusioner om data og spore fremskridt hen imod et mål. Lærere og forretningsledere bruger Excel til at spore fremskridt hen imod elevernes karaktermål eller en virksomheds salgsmål.

Trin 1

Indtast dataene i regnearket. For eksempel, hvis formålet er at spore fremskridt hen imod en karakter, skal du skrive navnet på den studerende sammen med målkarakteren for hver eksamen. Mærk kolonnerne og rækkerne med den studerendes navn, karakterer og målkarakterer.

Trin 2

Klik på fanen "Indsæt", klik derefter på "Linje" og derefter 2-D linjediagrammet. Højreklik med det tomme firkantede felt og gå til "Vælg data ..." De data, der er valgt i dette eksempel, er målet, elevens navn og karaktererne.

Klik ved siden af ​​firkanten i feltet Diagramdataområde. Fremhæv de data, der skal medtages i diagrammet. Klik på "OK". Tilføj nye data, når karakterer og mål opdateres.