Sådan får du vist et skjult kamera på dit tv

Hvis du placerer et skjult kamera et eller andet sted i dit hjem eller din arbejdsplads, kan du observere bestemte handlinger og begivenheder, som du ellers ikke ville have adgang til. Når du har installeret dit kamera på en skjult placering og kørt sit videoudgangskabel tilbage mod dit fjernsyn, skal du beslutte dig for en indgangskanal. Når du har valgt en indgangsport på dit tv, kan du til enhver tid se dit skjulte kameras video.

Trin 1

Opsæt det skjulte kamera på din ønskede placering. Kør det skjulte kameras videokabel tilbage til dit fjernsyn, så kablet ikke er iøjnefaldende.

Trin 2

Indsæt dit skjulte kameras RCA-videoudgangskabel i en af ​​dit fjernsyns tilgængelige videoindgangsporte. Tilslut det skjulte kameras kabel til et gult RCA-indgangsstik, da dette er videokomponenten. Husk inputportens navn --- såsom "Input 2", "Aux" eller "Component" --- du bliver nødt til at dreje dit fjernsynsfunktion for at se det.

Trin 3

Tænd for fjernsynet.

Skift fjernsynets indgangstilstand til den tilstand, du har tilsluttet det skjulte kameras videoudgangskabel --- såsom "Input 3", "Aux" eller "Komponent." Dit skjulte kameras video vises på tv'ets skærm.