Gør aktivitetsovervågningen lettere at læse med hierarkisk proces sortering

Hvis du åbner aktivitetsovervågning forvirrende eller truende for dig, eller hvis du bare finder det svært at spore den uberørte Chrome Worker-proces, kan du prøve at sortere listen ved "Alle processer, hierarkisk".

Sortering efter hierarki bryder processerne ned i apps og deres børneprocesser, der sammenblander ting som alle "Google Chrome Renderer" -processerne under Google Chrome, "Safari Webindhold" under Safari, Terminalopgaver og skaller under Terminal osv. Dette gør det er meget nemt at dræbe procesgrupper på én gang, og giver også mulighed for nem forældremyndighed og gruppeudtagning og -administration.

Den anden fordel er, at du nu kan udvide og sammenbruge grupper af børneprocesser for at rydde op på proceslisten, som jeg synes at være meget mere organiseret og logisk. Prøv det.