Vis mappehistorik i Mac OS X med Tilbage & Forward-knapper i Finder

Knappen Tilbage og fremad i Mac OS X Finder fungerer meget ligesom deres respektive knapper i Safari eller en anden browser, hvilket betyder, at de ikke kun går side eller fremad i filsystemet, men nu finder Finder windows også mappebrowsingshistorik.

Når du har besøgt flere mapper, skal du klikke på og holde tilbage på knappen Tilbage for at få vist en rullemenu for de tidligere mapper, du har været på.

Knappen Forward fungerer på samme måde, med et heldigt klik, der viser historien fremad, selv om de fremadrettede mapper normalt kun eksisterer, efter at du er gået baglæns igen og fungerer igen som en webbrowser.

Mappen historie følger ikke det traditionelle overordnede / børnehierarki, hvis du hoppede direkte til en enkelt mappe, der er dybt indlejret i Finder, vil knappen Tilbage ikke vise noget. I dette tilfælde vil det dog altid gå til overordnet mappe i den aktuelt aktive mappe, hvis man trykker på Kommando + Pil op.