Træk og slip fra Spotlight i Mac OS X

Du kan trække og slippe filer direkte fra Spotlight til andre steder i OS X Finder. Dette gør det muligt for Spotlight-søgning at fungere som en slags grundlæggende filhåndtering, ikke helt som Finder, men i det mindste for hurtigt at finde og flytte et dokument af enhver art på Mac.


For at se, hvordan den interaktive Spotlight-filmanipuleringsfunktion virker selv, skal du blot gøre følgende:

  1. Fra OS X skal du trykke på Command + Space for at frembringe Spotlight og søge efter noget, der er en fil
  2. Klik nu og hold på emnet, mens du trækker det ud af Spotlight-menuen, træk det i en mappe, skrivebordet, en e-mail osv.

Standardadfærd flytter filen fra sin kildeplacering til den nye destination, men hvis du holder egen optionstasten under processen, kan du i stedet lave en kopi af filen.

Ligesom andre ting i OS X Finder kan du fortryde placeringsændringen af ​​en fil ved at vælge at slå Command + Z.

Dette kan være meget hurtigere end at grave rundt i filsystemet for at finde et dokument eller en mappe manuelt, især med filer begravet langt under undermapper.

Bemærk, at en noget moderne version af OS X er nødvendig for at bruge træk og slip i Spotlight, du finder funktionen i noget ud over Lion, herunder Mavericks og Yosemite, og formodentlig videre.