Sådan beregnes øvre og nedre grænser med Excel 2007

Datalister kan være lange og besværlige at analysere uden hjælp fra et elektronisk regneark. Hvis du har et stort sæt data i Excel og har brug for at beregne dets rækkevidde eller øvre og nedre grænser, kan du hurtigt bruge en af ​​programmets funktioner i stedet for selv at gennemgå tallene. Spar dig tid og lidt skævhed ved hjælp af funktionerne "Max" og "Min".

Trin 1

Vælg en tom celle, hvor du vil vise minimums- eller maksimumværdien. Hvis værdiområdet er samlet i en sammenhængende række eller kolonne, skal du vælge en celle nedenfor eller til højre for den.

Trin 2

Klik på pilen ud for "AutoSum" -knappen i gruppen "Redigering" på fanen "Hjem" i Excel-båndet.

Trin 3

Vælg "Maks", hvis du vil beregne den maksimale værdi, eller "Min", hvis du vil beregne den mindste værdi.

Trin 4

Vælg de data, som du vil finde minimums- og maksimumværdien for. Hvis tallene er i en sammenhængende kolonne eller række, skal Excel vælge dem automatisk. Hvis antallet ikke er i sammenhængende kolonner eller rækker, skal du klikke på dem en efter en mens du holder "Ctrl" -tasten nede.

Tryk på "Enter". Excel beregner den største eller mindste værdi i et sæt tal.