Sådan konverteres et ur fra 100 til 60 minutter

Når de fleste mennesker tænker på det metriske system, tænker de på at måle vægt og afstand. Imidlertid har det metriske system også et lidt brugt tidssystem, der bruger en 10-timers dag og hver time har 100 minutter. Disse metriske timer og metriske minutter har forskellige længder end de standardtimer og -minutter, der bruges af de fleste i dag. Men hvis du kender konverteringsfaktorerne, kan du hurtigt konvertere fra et 100 minutters ur til standardtid.

Multiplicer antallet af timer på 100 minutters ur med 2,4 for at konvertere til standard timer. For eksempel, hvis tiden på 100-minuturet er 3:27:10, ville du gange 3 med 2,4 for at få 7,2 timer.

Multiplicer decimalresten for antallet af timer med 60 for at konvertere fra standard timer til minutter. I dette eksempel multiplicerer du 0,2 med 60 for at få 12.

Multiplicer antallet af minutter på 100-minuturet med 1,44 for at konvertere til standardminutter. I dette eksempel multiplicerer du 27 med 1,44 for at få 38,88.

Multiplicer decimalresten i antallet af minutter med 60 for at konvertere fra standardminutter til sekunder. I dette eksempel multiplicerer du 0,88 med 60 for at få 52,8 sekunder.

Multiplicer antallet af sekunder på 100-minuturet med 0,864 for at konvertere til standard sekunder. I dette eksempel multiplicerer du 0,864 med 10 for at få 8,64 sekunder.

Tilføj timer, minutter og sekunder sammen for at finde den tid, der er konverteret fra 100 minutters ur til standardtid. Når du gennemfører eksemplet, tilføjer du 7 timer, 12 minutter, 38 minutter, 52,8 sekunder og 8,64 sekunder for at finde ud af, at 3:27:10 konverterer til 7: 51: 01.44 i standardtid.