Sådan bortskaffes en gammel stereomodtager (4 trin)

I 2007 dumpede amerikanerne ifølge EPA 2,2 millioner tons elektronisk affald inklusive stereomodtagere på kommunale lossepladser. Stereomodtagere, der blev dumpet på lossepladser, indeholdt materialer som bly, nikkel, cadmium og kviksølv. Alle disse materialer udgør en fare for mennesker og miljø, hvis de ikke bortskaffes korrekt. Genbrug er et bedre valg til bortskaffelse af stereomodtagere. Dette skyldes et ton ton kredsløb, der indeholder 40 til 800 gange guldmalm, der udvindes i USA. Det samme metriske ton indeholder 30 til 40 gange mængden af ​​kobbermalm.

Trin 1

Videresæl stereomodtagere på en lokal bondehandel, internet-videresælgssted eller i avisens klassificerede sektion.

Trin 2

Doner stereomodtagere, der arbejder, til en lokal velgørenhedsbutik eller Goodwill. Kontakt genbrugsforretningen eller Goodwill for at arrangere afhentning eller for at bestemme afleveringstider.

Trin 3

Genbrug ikke-fungerende stereomodtagere på et lokalt genbrugsanlæg. EPA giver en liste over websteder, der giver elektronisk genbrugsinformation. (Se ressourcer)

Bortskaf den ikke-fungerende stereomodtager til det lokale husholdningsaffald med farligt affald, hvis genbrug ikke er tilgængelig. Kontakt afdelingen for offentlige arbejder for at bestemme afleveringsstedet, datoer og tidspunkter.