Sådan finder du en understreng i MATLAB

Tekststrenge lagres i MATLAB som vektorer (enkeltrække-matricer). Individuelle tegn i strenge kan hentes ligesom elementer i en vektor (f.eks. Strengnavn (4)). MATLAB inkluderer også et antal kommandoer, der hjælper dig med at arbejde med strenge. Brug kommandoen "strfind" til at søge i en streng efter et bestemt tegn eller sæt af tegn (understreng).

Trin 1

Skriv følgende kommando i kommandovinduet for at oprette en ny streng, og sørg for at bruge enkelte anførselstegn:

mystring = 'Dette er en eksempelstreng.';

Trin 2

Brug "strfind" til at søge i "mystring" efter bogstavet "i:"

strfind (mystring, 'i')

Tallene 3, 6 og 23 returneres i en vektor. Disse tal svarer til indekserne i "mystring", hvor "i" blev fundet (tredje, sjette og 23. bogstav).

Brug en streng til det andet argument for at finde en længere understreng:

strfind (mystring, 'eksempel')

Nummeret 12 returneres. Dette svarer til det 12. tegn i strengen, hvor ordet "eksempel" begynder.