Sådan videresendes husopkald til mobiltelefoner

Elementer, du har brug for

  • Hjemmetelefon

  • Mobiltelefon

Tidligere betød det at vente på et telefonopkald at vente på telefonen. Men takket være moderne teknologi behøver du ikke længere sidde ved telefonen, når du forventer et vigtigt telefonopkald. Hvis du forventer et opkald til din hjemmetelefon, men har brug for at få gjort andre ting i mellemtiden, skal du viderestille dine opkald til din mobiltelefon.

Tag modtageren til din hjemmetelefon. Ring til viderestillingskoden til din telefon. For de fleste telefonudbydere er koden 72 #. Men ring til din udbyder for at få koden, hvis du er usikker på, hvad din er. Du behøver ikke bruge # -tegnet på roterende og opkaldspulstelefoner. Du vil høre klartonen.

Tast dit 10-cifrede cellenummer inklusive områdekode. Du skal høre to korte toner, og din mobiltelefon, som du har videresendt opkald til, skal ringe. Svar på din mobiltelefon. Viderestilling er nu aktiveret. Hvis din mobiltelefon ikke ringer, skal du gentage trinene, indtil den ringer. Alle indgående opkald til din hjemmetelefon videresendes nu til din mobiltelefon.

Tag din hjemmetelefonmodtager op for at deaktivere viderestilling af opkald, så du kan modtage opkald på din hjemmetelefon igen. Ring til annulleringskoden for viderestilling af opkald. For de fleste telefontjenesteudbydere er koden 73 #. Hvis du er usikker på din kode, skal du ringe til din udbyder for at få den.

Tips

Viderestilling af opkald forbliver aktiveret, indtil du slukker for den. Du kan foretage udgående opkald på din hjemmetelefon, som du normalt ville gjort, når viderestilling er aktiveret. Hvis du forventer forretningsopkald, skal du sørge for, at telefonsvareren på din mobiltelefon er passende, da alle opkald videresendes til den pågældende telefon. De fleste telefonselskaber opkræver ikke gebyr for brug af viderestilling, men spørg din udbyder, hvis du er i tvivl.

Advarsler

Du afholder alle gældende mobiltelefonminutter og gebyrer for viderestillede opkald.