Sådan programmeres Radio Shack Model 2096 Police Scanner

PRO-2096 Radio Shack-scanneren kan samle en række frekvenser, så du kan høre, hvad der bliver sagt af andre chauffører på vejen i radionetværket. Denne scanner kan monteres i dit køretøj på et sted, der er let tilgængeligt. Når den er programmeret, kan du ændre de frekvenskanaler, der er programmeret, i din mobile trunking-scanner.

Trin 1

Tænd for din scanner, og tryk på knappen "PROG".

Trin 2

Rul gennem de forskellige kanaler. Når du har fundet en kanal, du vil programmere, skal du trykke på knappen "PROG".

Trin 3

Tryk på en vilkårlig taltast sammen med "./DELAY" -knappen for at indtaste den frekvens, du vil gemme.

Trin 4

Tryk på knappen "ENT" for at gemme frekvensen.

Tryk på "PROG" -knappen igen for at flytte til den næste kanal, du vil programmere. Gentag trin 1 til 4 ovenfor for at gemme disse kanaler.