Sådan bruges en celle i Excel som afkrydsningsfelt

I et Word-dokument føjes afkrydsningsfelter til sidens design og repræsenterer visuelt en artikels status. I Excel gør de mere. Ved at linke en til en celle kan du indstille cellens værdi ved at markere eller fjerne markeringen af ​​den. Regnearkformler bruger derefter disse ændrede data til at bestemme andre cellers indhold. Excel skjuler denne funktion som standard. Aktivér det via programmets fane Developer.

I Excel skal du klikke på "File" fra menulinjen.

Klik på "Indstillinger" i venstre rude. Vinduet "Excel-indstillinger" åbnes.

Klik på "Tilpas bånd" fra venstre rude.

Marker afkrydsningsfeltet ud for "Udvikler" i afsnittet "Tilpas båndet" på skærmens højre side. Klik på "OK".

Skift til båndet "Udvikler".

Klik på "Indsæt" fra fanen "Kontrolelementer".

Klik på afkrydsningsfeltikonet under "formkontroller". Din markør bliver til hårkors.

Klik på den celle, du vil ændre til et afkrydsningsfelt. Der vises en boks der.

Træk afkrydsningsfeltet for at justere det med cellen. Skift feltets etiket, som er "Afkrydsningsfelt 1" som standard.

Når afkrydsningsfeltet stadig er markeret, skal du klikke på "Egenskaber" fra udviklerbåndets fane "Kontrol". Vinduet "Formatkontrol" åbnes med fanen "Kontrol" valgt.

Indtast celleadressen i feltet "Cellelink". Klik på "OK".