Sådan bruges en computer til vægte

Brug af din computer sammen med en digital vægt til at veje genstande kan give fordele, som ikke ville være mulige, når du bruger en vægt alene. Disse inkluderer databaseprogrammer, der husker vægten og målingerne af de vejede genstande sammen med muligheden for øjeblikkeligt at scanne ernæringsindholdet i en række fødevarer. Alt dette og mere er muligt ved brug af en USB digital skala.

Trin 1

Sluk for computeren.

Trin 2

Sæt USB-kablet i "Data" -porten på skalaen.

Trin 3

Tilslut den anden ende til en tilgængelig USB-port på computeren.

Trin 4

Start computeren, og indsæt software-cd'en, der fulgte med din specifikke digitale skala.

Trin 5

Tryk på "Installer" og følg instruktionerne på skærmen for at installere den relevante software og forberede computeren til at fungere sammen med den digitale skala.

Trin 6

Genstart computeren, når installationen er afsluttet.

Trin 7

Åbn din "Start" -menu, klik på "Programmer", og åbn programmet til din digitale skala.

Trin 8

Tryk på "Tænd / sluk" -knappen på din skala, og vent, indtil den starter op, og viser en "nul" (0.0) læsning.

Placer objektet, der skal vejes, på skalaen, og læs displayet fra softwaren på skærmen eller fra den digitale aflæsning på siden af ​​din skala.