Liste over alle monterede drev og deres partitioner fra terminalen

For at liste over alle monterede drev og deres ledsagende partitioner fra Terminal på Mac OS X, kan du bruge diskutil-kommandoen med listen flag.

Dette gøres nemt på kommandolinjen ved at skrive følgende kommando:

diskutil list

Træk tilbage for at se resultaterne, der viser alle monterede mængder, drev og deres respektive partitioner.

Dette giver dig feedback som følgende, notering af de monterede drev, deres volumennavne, størrelsen på drev og partitioner, deres partitionstyper og deres identifikationsplacering:

$ diskutil list
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 120.5 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: Apple_partition_scheme *21.0 MB disk1
1: Apple_partition_map 32.3 KB disk1s1
2: Apple_HFS Sample-OSXDaily-Drive 1.2.6 20.9 MB disk1s2

Dette er også påvist i det ovenstående skærmbillede med en mere præcis repræsentation af formatering, når den er trykt i din egen terminal, vil den vise pænt i tabeller, hvilket gør det nemt at scanne og læses.

Bemærk, at alle partitioner vises via denne kommando, herunder skjulte partitioner som Recovery HD, EFI partitionen og partitionskort og skemaoplysninger.