Sådan ødelægges en RFID-chip

RFID-chips (Radio Frequency Identification) er blevet brugt mere bredt, fordi du kan spore varer, der indeholder dem fra hvor som helst i verden. Mange mennesker føler, at de er en krænkelse af privatlivets fred og ønsker at vide, hvordan de kan ødelægge deres evne til at transmittere. RFID-chips består af en antenne og en mikrochip. Du skal afbryde de to fra hinanden for at stoppe signalet. Du kan også ødelægge alle oplysninger indeholdt på chipsene.

Trin 1

Klip den lille, sorte mikrochip fra de tilsluttede antenner. Dette afslutter chipens transmission til trackeren, men ødelægger ikke selve chippen.

Trin 2

Tag hammeren og knus den lille, sorte chip. Dette ødelægger de oplysninger, der er gemt på RFID-chippen. Gentag indtil chippen er fuldstændigt pulveriseret.

Kassér de ødelagte stykker og antennerne. Bortskaf dem omhyggeligt for at sikre, at de skarpe metalstykker ikke udgør nogen fare for nogen.