Sådan filtreres telefonlinjestøj

Telefonstøj er en irritation, der ofte er forbundet med brugen af ​​en DSL-internetforbindelse. DSL-modemmet sender og modtager data med en højere frekvens end den, der bruges i normal stemmekommunikation, faxmaskiner eller opkaldsmodemer. Selvom det ikke forhindrer dig i at bruge din telefonlinje til at foretage opkald, mens du bruger Internettet som med traditionel opkaldsteknologi, kan det muligvis frembringe en hørbar støj under telefonsamtaler. Denne støj kan elimineres ved brug af telefonlinjefiltre.

Trin 1

Frakobl telefonkablerne fra deres vægstik, såvel som kablerne fra enhver anden enhed, der er tilsluttet telefonstikket.

Trin 2

Sæt telefonlinjefilteret direkte i telefonstikket. Hvis det stik, der bruges af DSL-modemet, også bruges af andre enheder såsom en linjesplitter, skal du slutte liniesplitteren til telefonstikket. Sæt linjefilteret i en af ​​portene på liniesplitteren.

Sæt telefonkablerne til hver enhed i den anden ende af hvert linjefilter, du har installeret. Sæt ikke dit DSL-modem i et linjefilter. Sæt DSL-modemet direkte i telefonstikket eller i en ufiltreret port på din linjesplitter.