Hvordan programmerer jeg en Nexxtech-fjernbetjening?

Universelle fjernbetjeninger kan være en mulig erstatning for mistede eller ødelagte fjernbetjeninger og kan være et godt alternativ til at jonglere med de forskellige fjernbetjeninger, der styrer en håndfuld enheder og komponenter, der indeholder et typisk hjemmeunderholdningssystem. Nexxtech-fjernbetjeninger styrer et varierende antal enheder afhængigt af den specifikke model, og deres fjernbetjeninger er designet til at være nemme at programmere, uanset om du ønsker at bruge det med et tv, videobåndoptager, dvd-afspiller eller kabel- / satellitmodtagerboks.

Trin 1

Tænd for den enhed, du vil programmere fjernbetjeningen til, peg fjernbetjeningen mod enheden, og tryk på tasten til den pågældende enhed (TV osv.) På Nexxtech-fjernbetjeningen. For fjernsyn kombineret med en videobåndoptager eller dvd-afspiller skal du bruge "TV" -tasten, og til videobåndoptagere / dvd-kombinationsenheder skal både "VCR" og "DVD" indstilles, hvis din særlige fjernbetjening tilbyder begge dele.

Trin 2

Find koden (eller mulige koder) til dit brand og enhedstype på listen, der fulgte med fjernbetjeningen. Tryk på og hold "P" nede, indtil displayet blinker to gange, og indtast derefter den første kode. Displaylampen blinker med hvert ciffer og blinker to gange, hvis koden blev accepteret; gentag ved hjælp af den næste kode, hvis den ikke var. Tryk på "Power", når koden blev accepteret for at se, om enheden reagerer ved at slukke. Gentag trinene for alle de koder, der er angivet under dette mærke.

Trin 3

Søg efter en kode, hvis ingen af ​​de anførte koder blev accepteret, eller hvis du ikke har listen ved at trykke på den relevante enhedstast, trykke på og holde "P" nede, indtil displayet blinker to gange og trykke på "9-9-1." Tryk på "Power" for at se, om enheden reagerer, og tryk på "CH +" for at prøve flere koder, hvis den ikke gør det. Tryk på "P" igen for at låse koden, når den lykkes.

Trin 4

Ret fjernbetjeningen mod en programmeret enhed, tryk på enhedstasten, tryk og hold "P" nede, indtil lampen blinker to gange, og indtast "9-9-0" for at lære koden til den enhed. Tryk på "1" for at se koden for det første ciffer; tæl antallet af blink på displayet og skriv det nummer ned. Hvis tallet er 0, blinker lyset slet ikke. Gentag for de næste tre cifre ved at trykke på nummertasten for det ciffer (2 til 4).

Tryk på "9-9-2" efter at have trykket på "P" for at omfordele en enhedstast, hvis du f.eks. Har to DVD-afspillere og ingen videobåndoptager og vil programmere indstillingen "VCR" til den anden DVD-afspiller. I dette eksempel skal du følge "9-9-2" ved at trykke på "DVD" og derefter "VCR", og programmer derefter koden til den enhed.