Sådan stopper du støj fra en CB-antenne

Ekstern støj kan være en distraktion, når du bruger din CB og kan få din CB til at være ubrugelig. Der er to måder, der kan komme støj gennem din CB-radio: gennem strømforsyningen eller gennem antennen. For at forhindre støj i at komme gennem din antenne er der et par ting, du skal kontrollere for at finde støjkilden. Når du har fundet kilden, kan du rette den.

Trin 1

Frakobl antennen fra bagsiden af ​​CB. Tænd for CB-radioen, og lyt efter støj. Hvis støj forsvinder, ved du, at støj kommer fra antennen.

Trin 2

Kontroller forbindelsen fra antennen til bagsiden af ​​CB. Sørg for, at alle stik er tilsluttet, og at der ikke er beskadiget antennekabelets afskærmning. Hvis der er et problem med kabelforbindelserne eller afskærmningen, bør støj fjernes ved at udskifte kablet.

Trin 3

Kontroller jorden, der kommer fra antennemonteringen. Hvis det ikke er en god grund, kan du få støj i systemet. Hvis jorden ser godt ud, og der stadig er støj, skal du flytte jorden til et nyt sted på køretøjets chassis.

Ret antennekablet fra basen til antennens bagside, hvis støjen stadig er der. Kablet kan køre for tæt på elektronisk interferens, og kablet kan opfange denne interferens. Flyt kablet væk fra interferensen, så støjen forsvinder.