Sådan overføres en Apple-garanti

Apple er et selskab, der producerer forbrugerelektronik. Der er to slags Apple-garantier for denne forbrugerelektronik. Den første års garanti kan bruges, så længe du har produktets serienummer. For at overføre den første års garanti til en anden person behøver du kun at overføre serienummeret. Garantien fra Apple Care Protection Plan kræver dog yderligere trin for at blive overført. Disse trin er beskrevet nedenfor.

Trin 1

Overfør det originale købsbevis til den nye ejer af det produkt, der er under garanti.

Trin 2

Overfør Apple Care Protection Plan Certificate og Apple Care Protection Plan-emballagen til den nye ejer af det produkt, der er under garanti. Dette inkluderer alt det trykte materiale og vilkår og betingelser.

Trin 3

Opret et dokument med "Plan Agreement Number", serienumrene på det overdækkede udstyr, der overføres, og navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse på den nye ejer.

Send dokumentet, der blev oprettet i trin 3, til Apple via e-mail, fax eller mail til følgende adresse:

Apple Inc. ATTN: Aftaleadministration MS: 217AC 2511 Laguna Blvd, Elk Grove, CA 95758, U.S. faxnummer 916-399-7337 [email protected]