Hvad er forskellen mellem ERP og SOA?

Der er en masse forvirring, når det kommer til softwareterminologi. ERP og SOA er meget forskellige, men kan bruges i samme sætning, når der henvises til virksomhedssystemer, hvilket øger forvirringen.

ERP

ERP står for Enterprise Resource Planning. Et ERP-system er et sæt funktionelle moduler, der udfører forretningstransaktioner som lønning, regnskab og indkøb. En ægte ERP vil integrere disse funktioner, så de deler information.

SOA

SOA står for Service Oriented Architecture. SOA er et værktøj til udvikling af software. Nøgleprincippet ved SOA er at skrive programkode så få gange som muligt. Specifikke opgaver, der udføres i flere programmer, er indstillet som "Service" -objekter. Et program, der håndterer en større funktion, kan "kalde" den enkelte opgave ved at sende input og modtagelse af output eller ved at have det output gemt i en database. Enkelt eksempel: "Adresse" er et datasæt, der er fælles for flere forretningsfunktioner. Inden for en database gemmer vi alle typer adresser. Adressedata for medarbejdere, kunder, leverandører og kontakter kan alle bruge den samme programlogik til at validere og formatere dataene. Dette sæt kode kan skrives en gang og deles af alle programmer. SOA gør fremtidig udvikling lettere og vedligeholdelse mindre smertefuld.

ERP ved hjælp af SOA

Serviceorienteret arkitektur kan findes i hjertet af et ERP-system. ERP-systemer gemmer ofte lignende data, der deles af forskellige moduler eller funktionelle områder, på et enkelt sted. De er ikke altid i det samme miljø, men SOA findes sandsynligvis i integrerede systemer.

Værktøj vs. Blueprint

ERP kan sammenlignes med en plan for opbygning af en struktur, hvorimod SOA er tættere på et værktøjsbælte, der bruges af bygningsbesætningen. De kan bruges sammen, og resultaterne vil sandsynligvis blive bedre, men de er ikke de samme.

Terminologi i systemverdenen

Når folk kaster ord som ERP eller SOA, hører de kun sammen, hvis du er i en meget teknisk diskussion, der involverer valg af software eller udvikling af ny software. De, der sælger software eller anden teknologi, har tendens til at sprænge brancheord i deres markedsføring for at få køberne til at føle, at de får det nyeste og bedste produkt - selvom de ikke ved, hvad produktet er.